Witamy na stronie FundacjiWszystkie nasze działania są ukierunkowane na szeroko pojętą RODZINĘ. Można więc odnaleźć w nich zarówno inicjatywy skierowane do małżeństw i rodzin, jak i do dzieci oraz młodzieży. W szeroko pojętym oddziaływaniu na rzecz osobistego rozwoju oraz odkrywania swojego miejsca i wartości w życiu rodzinnym czy społecznym, mamy również działania skierowane do kobiet, mężczyzn, osób w kryzysie oraz pomoc charytatywną. Specjalizujemy się w poradnictwie rodzinnym i indywidualnym. Jesteśmy również doradcami chrześcijańskimi. W ramach działalności statutowej współpracujemy z najlepszymi fachowcami z dziedzin, w których oferujemy nasze usługi.

 

Akcja < RADOŚĆ AFRYKI > w której koordynowaliśmy zbórkę szczoteczek i past do zębów przez dzieci z Elbląskich Przedszkoli zakończyła się sukcesem. Zebrane rzeczy dotarły do Afrykańskich dzieci. Zdjęcia oddają radość i wdzięczność. Takie drobne gesty z naszej strony mają często wymiar głęboko symboliczny, równocześnie dziękujemy tym, którzy wkładają dużo pracy, aby realnie pomagać na misjach w Afryce.

 

 

 

    Rzecznik Praw Dziecka przeciwny postulowanej przez RPO obowiązkowej edukacji seksualnej w polskich szkołach.

 "Mówię zdecydowane 'nie' pomysłom wprowadzenia obowiązkowej edukacji seksualnej do polskich szkół" - podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak odnosząc się do opinii Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, którego zdaniem w polskich szkołach powinny być obowiązkowe zajęcia edukacji seksualnej dla wszystkich uczniów.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka takie rozwiązanie naruszyłoby Konstytucję i prawo rodziców do wychowania swoich dzieci.

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, uważa, że dzisiejsze przepisy, które dają prawo rodzicom do decydowania, czy ich dzieci będą się uczyć w szkole o seksie, są niesatysfakcjonujące. Jego zdaniem polscy rodzice nie umieją i nie chcą o tym rozmawiać z dziećmi, dlatego edukacja seksualna w szkołach powinna być obowiązkowa dla wszystkich uczniów. W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich także polski program edukacyjny jest zły i trzeba opracować nowy w konsultacji z organizacją WHO.

Takie są główne tezy odpowiedzi Adama Bodnara przesłanej Rzecznikowi Praw Dziecka. Mikołaj Pawlak poprosił bowiem Rzecznika Praw Obywatelskich, by ten podjął działania w obronie konstytucyjnych praw rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi poglądami. Prawa te - w ocenie Rzecznika Praw Dziecka - będą naruszone, jeśli prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wprowadzi do stołecznych szkół zewnętrznych edukatorów seksualnych, zgodnie z ogłoszoną przez niego Deklaracją LGBT+.

"To zdumiewające, że Adam Bodnar, który ślubował obronę konstytucyjnych praw wszystkich obywateli, nie tylko nie chce ich bronić, ale żąda zmian, które będą pogwałceniem Konstytucji.

 Nie ma i nigdy nie będzie mojej zgody na takie działanie. Mówię zdecydowane 'nie' pomysłom wprowadzenia obowiązkowej edukacji seksualnej do polskich szkół. Mówię zdecydowane 'nie' wpuszczeniu edukatorów seksualnych na szkolne korytarze. Mówię też zdecydowane 'nie' wprowadzeniu standardów WHO do polskiego programu nauczania" - podkreśla Rzecznik Praw Dziecka.

Mikołaj Pawlak wyraża też zaniepokojenie tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich opiera swoje opinie wyłącznie na podstawie opracowań organizacji WHO, która w jednej ze swoich publikacji "Standardy edukacji seksualnej w Europie" wskazuje, że dzieci od najmłodszych lat mają "czerpać satysfakcję z własnej seksualności", a naukę "należy rozpoczynać przed 4. rokiem życia", a nawet "w momencie narodzin".Rzecznik Praw Dziecka wyraża również stanowczy sprzeciw wobec oskarżania polskich rodziców o brak umiejętności, a nawet chęci wychowywania własnych dzieci. "Poglądy czy osobiste doświadczenia, także w wielości czy różnorodności związków, nie powinny być podstawą do wydawania ocen, które godzą w miliony polskich obywateli wychowujących dzieci z miłością, odpowiedzialnością i szacunkiem. To jest głęboko krzywdząca opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, w dodatku nie poparta żadnymi rzetelnymi badaniami" - zauważa Mikołaj Pawlak.

Przypomina, że zgodnie z art. 48 ust. 1 Konstytucji, a także art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie, rodzice zaś mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

Rzecznik Praw Dziecka zauważa, że sam Europejski Trybunał Praw Człowieka zastrzegł, iż "państwo nie może realizować celu indoktrynacji, który może być rozumiany jako brak respektowania religijnych lub filozoficznych przekonań rodziców. To jest granica, której nie wolno przekraczać". Dlatego zdaniem Rzecznika Praw Dziecka nie jest możliwe narzucanie w ramach obowiązkowego programu nauczania treści, które w systemach etycznych lub religijnych rodziców uznawane są za niedopuszczalne lub zakazane.

Wobec opinii zawartych w odpowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich, które stoją - w ocenie Rzecznika Praw Dziecka - w sprzeczności z konstytucyjnymi gwarancjami dla rodziców chcących decydować o wychowaniu własnego dziecka, Mikołaj Pawlak zwróci się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o pilne zajęcie stanowiska w tej sprawie i udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, czy MEN zamierza wprowadzić do polskich szkół obowiązkowe zajęcia edukacji seksualnej. ( ).

 

 - Udostępniamy treści medialne związane z zagadnieniem przemycania do naszych szkół oraz przestrzeni społeczno - medialnej treści szkodliwych dla rodziny, ponieważ obrona wartości związanych z małżeństwem i rodziną jest naszym, jako Fundacji statutowym obowiązkiem. 

         

 Dziękujemy za zaproszenie na XXI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny w Pasłęku.